Wat met de stroom die u produceert?

Installaties met een maximaal AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW hebben recht op een meetinstallatie die het mogelijk maakt om de geproduceerde elektriciteit in mindering te brengen van de afname. Dit gebeurt door de plaatsing van een terugdraaiende teller. Door die terugdraaiende teller kan de elektriciteitsfactuur op het einde van het jaar 0 zijn.

Draait uw teller niet terug, neem dan contact op met uw netbeheerder. Een aanpassing van de bestaande meetinstallatie is gratis.

Er zijn wel enkele aandachtspunten waarmee u rekening moet houden om de terugdraaiende teller optimaal te benutten.

Eigenaars van installaties groter dan 10 kW hebben geen recht op een meetinstallatie die het mogelijk maakt om de geproduceerde elektriciteit in rekening te brengen van de afname. Zij moeten een apart toegangspunt en een aparte meting bij de netbeheerder aanvragen voor afname van elektriciteit enerzijds en injectie van elektriciteit op het net anderzijds. Ze zijn bovendien verplicht een contract af te sluiten met een evenwichtsverantwoordelijke voor hun toegangspunt van injectie. Zolang dat niet in orde is, zal de netbeheerder geen groenestroomcertificaten uitbetalen.

Zonnepanelen Blog