Hoe werkt zonnestroom?

Netkoppeling, garantie op een duurzame werking

Fotovoltaïsche systemen zetten zonlicht direct om in elektriciteit voor het dagelijks gebruik, in woningen, bedrijfsgebouwen,... De PV-cellen worden samengekoppeld in één module om de spanning te verhogen en zo ook de stroomopbrengst. De basiscomponenten van een zonnecel zijn twee lagen silicium, vervaardigd uit fijn zand. Deze silicium zijn positief en negatief gedoteerd met bepaalde chemische elementen.

Als zonlicht op de zonnecel valt, wordt een elektrische spanning opgewekt tussen de twee geladen lagen, de positieve en negatieve laag. Net als bij een accu. De gelijkstroom wordt getransporteerd van cel naar cel en van module naar module. Via één zelfde kabel komt deze bij de omvormer toe die gelijkstroom omzet naar wisselstroom. De gebruiksklare stroom is gekoppeld aan de zekeringkast en het openbare net. Dit heeft het grote voordeel dat bij momenten van overschot of de ‘groene' stroom wordt niet onmiddellijk geconsumeerd, de opgewekte stroom aan het openbare net wordt afgegeven.

Het juiste systeem voor elke situatie

De vereisten voor het installeren van een fotovoltaïsch systeem zijn minimaal. Woningen, flat- of kantoorgebouwen, commerciële, industriële en agrarische gebouwen kunnen voorzien worden. Op elk schaduwvrij dakoppervlak met een goede oriëntatie kan een installatie geplaatst worden. En verder is de toegang tot het openbare net van belang om een juiste en gewenste jaaropbrengst te bekomen. Uw vakman berekent de juiste dimensionering, montage, oriëntatie en de te verwachten jaaropbrengst.