logo

Meer zonne-energie dan kernenergie!

Het was in augustus 2015 voor het eerst dat er in België meer zonne-energie dan kernenergie werd geproduceerd. Er was een directe aanleiding voor de plotselinge voorsprong van zonnepanelenenergie: maar 2 van de 7 kernreactoren waren actief door een defect. Ook het mooie zonnige weer zorgde voor een goede productie dag van zonnepanelen. Toch is het mooi nieuws waarmee een toekomst die draait op schone energie een stapje dichterbij brengt.

Zonne-energie in percentages

In Nederland wordt maar een klein percentage van de energie uit kernenergie gewonnen. In België ligt dat anders. In 2013 was het aandeel van de kernenergie maar liefst 52,2 % van de totale hoeveelheid jaarlijks. Duurzame energie is wel in opkomst Het is van 2014 van 7.97% naar 2017 20,5% gestegen. Zonne-energie maakt hiervan 3,6% uit.

Meer draagvlak voor zonne-energie

In de publieke opinie komt ook steeds meer draagvlak voor zonne-energie ten opzichte van kernenergie. De problemen met de kerncentrales dragen hier natuurlijk aan bij. België werd berispt door het Federaal Agentschap Nucleaire Controle voor de staat van de kerncentrales. Er waren te veel incidenten, variërend van slechte veiligheid tot scheurtjes in de reactor. Dergelijk nieuws draagt bij aan een gevoel van onveiligheid bij burgers. Bovendien worden zonnepanelen steeds rendabeler en ook goedkoper in installatie. Daarom dus: meer zonne-energie dan kernenergie!