logo

Nieuw record in zonnepanelen rendement door Japans bedrijf

Het Japanse bedrijf Kaneko heeft op spectaculaire wijze in het zonnepanelen rendement een nieuw record gevestigd. Maar liefst 26,6 % behaalde het nieuw ontwikkelde zonnepaneel bij tests. De zonnepanelen zijn geschikt voor commercieel gebruik. Het is de verwachting dat binnen afzienbare tijd deze zonnepanelen ook beschikbaar zijn voor de consument.

Record in zonnepanelen door nieuwe zonnecel

Het nieuwe record in rendement werd behaald door middel van een dunne film heterojunctie optimalisatie. Verschillende lagen silicium worden hierbij binnen dezelfde zonnecel aangebracht. Dit zorgt dat de bandafstand waar geen elektronen kunnen ontstaan, kleiner is. Deze elektronen zorgen voor de aanmaak van energie of voltage vanuit de botsing met de fotonen deeltjes uit het zonlicht. De elektronen worden met de nieuwe opbouw van de zonnecel geoptimaliseerd. Een anti-reflecterende laag bovenop de zonnecel zorgt ervoor dat de hoeveelheid fotonen wordt geoptimaliseerd.

Record in zonnepanelen rendement wordt ook voor de consument haalbaar

Al deze aanpassingen zorgen dus voor een rendementstoename van 26.6%. De technologie is toegepast op kristallijne silicium zonnepanelen. Deze worden gebruikt voor de installatie op de daken van woningen. Dit maakt het aanneembaar dat de nieuw gevonden technologie ook binnenkort beschikbaar is voor zonnepanelen voor particulieren.