logo

Wat houdt een goed onderhoudscontract in bij zonnepanelen?

Om optimaal van je zonnepanelen te kunnen profiteren is het van belang dat het onderhoudscontract goed in elkaar zit. Want wat je goed onderhoud, gaat langer mee. De levensduur van zonnepanelen wordt nu op zo'n 20 jaar geschat. Een contract om het goed te onderhouden is daarom belangrijk. Wat is in dit contract vastgelegd? Om meteen een eventueel misverstand uit de wereld te helpen; een onderhoudscontract is geen garantiebewijs. Je sluit dit contract af met een onderhoudsmonteur. Soms kan dit ook bij degene die je zonnepanelen hebben geïnstalleerd.

De looptijd en monitoring

Allereerst is de looptijd van dit contract meestal 20 jaar. Met dit contract wordt een goede werking gegarandeerd zodat het vooropgestelde rendement wordt behaald. In het onderhoudscontract ligt daarom vastgelegd wie zorgt voor de dagelijkse bewaking van de installatie, kortom de monitoring. Hiervoor wordt een abonnement met een telecombedrijf afgesloten. Dit kan meegenomen worden in het onderhoudscontract. Check dus even of dit gunstig is of dat er ook andere opties zijn.

Wat te doen bij een probleem of storing

Mocht er een probleem of storing zijn, dan moet je in het contract kunnen vinden wat er wordt gedaan om dit op te lossen. Is er een serviceteam die klaarstaat om in actie te komen als je hun belt? In een goed onderhoudscontract staat beschreven wat de monteur doet om storingen of andere problemen op te lossen. Dit gedeelte van het contract heet de service level agreement. Hierin moet ook duidelijk beschreven staan binnen welke periode het probleem moet zijn opgelost. Dit is normaal binnen 7 dagen. Lukt het niet om binnen dit termijn het probleem op te lossen, dan staat er in het contract een compensatie beschreven. Dit is normaliter maximaal 1 jaar vergoeding.

In geval van schade

In het onderhoudscontract is verder een gedeelte opgenomen over de verzekering en dekking hiervan bij schade. De schade kan door diverse zaken veroorzaakt zijn, zoals bijvoorbeeld hagel, sneeuw, storm of zelfs diefstal. Verder is er in een goed onderhoudscontract een gedeelte opgenomen over de garantie van de zogenaamde omvormers. De omvormer zorgt dat de energie wat de zonnepanelen vanuit het zonlicht maken, worden omgezet om te gebruiken voor de stroomvoorziening van een huishouden. Deze omvormers hebben doorgaans een garantie van 20 jaar en moeten voor optimaal rendement van de zonnepanelen eens in de 10 jaar worden vervangen. Dit moet op tijd en snel gebeuren. Het is kosteloos als de garantie is opgenomen in het contract.

De opbrengstgarantie

Verder staat in het contract een opbrengstgarantie vermeld. Deze is normaal 90% voor de volledige looptijd van de installatie. Een onderhoudscontract is doorgaans niet doorlopend. Na 20 jaar kan en moet een nieuw contract worden opgesteld, als de zonnepanelen nog niet vervangen hoeven te worden.