logo

Groenestroomcertificaten

De Vlaamse regering wil het gebruik van zonnepanelen door particulieren stimuleren. Daarom is er een beloningssysteem bedacht voor degenen die daarin willen investeren: groenestroomcertificaten. Dat werkt heel eenvoudig. Als je zonnepanelen plaatst en energie opwekt krijg je van de overheid groenestroomcertificaten. Het aantal groenestroomcertificatie dat je krijgt is afhankelijk van hoeveel energie de panelen leveren. Op basis van die hoeveelheid energie betaalt de overheid je jaarlijks een bedrag uit. De échte besparing haal je uiteraard uit de energie die de zonnepanelen leveren, maar toch kan de opbrengst via de certificaten aardig oplopen. Het is dus een leuk extraatje.

In eerste instantie kreeg iedereen die zonnepanelen op zijn dak plaatste automatisch groenestroomcertificaten. Maar tegenwoordig krijg je die niet zomaar. Er worden eisen gesteld aan het rendement en de hoeveelheid zonnepanelen die je aanschaft. Je moet er dus voldoende op je dak leggen. Als je in aanmerking wilt komen voor groenestroomcertificaten moet je dus opletten dat je zonnepanelen koopt die veel energie opleveren. Bovendien moet de totale installatie met zonnepanelen per jaar minimaal 10.000 kWh opleveren. Eén zonnepaneel levert ruim 250 kWh op, dus voor 10.000 kWh heb je flink wat zonnepanelen nodig.

De ontwikkeling van zonnepanelen

Zonnepanelen zijn al een flink aantal jaren op de markt, maar ze zijn de afgelopen tijd een stuk goedkoper geworden. Dat komt doordat de productieprocessen zijn verbeterd. Daardoor kunnen de panelen nu sneller, efficiënter en goedkoper worden gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat zonnepanelen een massaproduct zijn geworden. De aanschafprijs is nog slechts de helft van het bedrag dat er in 2011 voor moest worden neergeteld. Desondanks is het niet goedkoop om voor het volledige elektriciteitsverbruik van je woning over te stappen op zonnepanelen. In de onderstaande tabel kun je zien hoeveel panelen er nodig zijn voor de opwekking van de elektriciteit in een aantal typische woonsituaties.

Aantal gezins-ledenJaarlijks verbruik (kWh)Benodigd vermogen (kWh / 0,85)Aantal panelen Gemiddelde prijs totale installatieGemiddelde jaarlijkse besparing
12.5003.00012€ 6.100€ 625
23.0003.50014€ 7.400€ 750
33.5004.10016€ 8.800€ 875
44.0004.70018€ 9.500€ 1.000
54.5005.30021€ 10.900€ 1.125
65.0005.90023€ 11.800€ 1.250

In de tabel is te zien dat je voor de aanschaf van zonnepanelen een flinke som geld moet neertellen. Uiteraard zullen de prijzen per leverancier wel behoorlijk verschillen, maar een snelle rekensom (de laatste twee kolommen) laat zien dat je zo’n installatie in 8 á 10 jaar kan terugverdienen. Ondanks de vrij hoge investering zijn de financiële voordelen groot. Ten eerste gaan zonnepanelen 25 jaar of langer mee. Gedurende die periode ben je niet meer afhankelijk van de energieprijs. Als elektrische energie in de komende jaren duurder wordt heb je daar dus geen last van. Dat is mooi meegenomen.

Hoe werken groenestroomcertificaten

Groenestroomcertificaten worden door de overheid uitgegeven als een beloning voor het produceren van groene stroom. Daarmee help je immers als milieubewuste bewoner om iets te doen aan het terugdringen van de vervuiling door het opwekken van stroom met fossiele brandstoffen. Groenestroomcertificaten zijn voor de overheid het bewijs dat je groene stroom produceert. Ze worden automatisch verstrekt als je zonnepanelen aanschaft en aan de daarvoor geldende criteria voldoet. De uitreiking en administratie van deze virtuele certificaten wordt gedaan door de VREG. Dat is de Vlaamse Regulator voor de Gas- en Elektriciteitsmarkt.

De VREG houdt in een database precies bij hoeveel stroom jouw zonnepanelen produceren. Per 1.000 kWh, ofwel één groenestroomcertificaat, krijg je ongeveer €20. Dat geld wordt automatisch op je rekening gestort. Maar hoeveel levert dat nu op? Uit de bovenstaande tabel is af te lezen dat een gemiddeld gezin van 4 personen jaarlijks 4.000 kWh verbruikt. Zonnepanelen hebben een rendement van 85%. Dat betekent dat er 4.700 kWh moet worden opgewekt en daarvoor zijn 18 zonnepanelen nodig. Dat komt overeen met 4 groenestroomcertificaten en dat houdt in dat je jaarlijks van de overheid een beloning van €80 krijgt.

Groenestroomcertificaten alleen voor koplopers

Al eerder in dit artikel is aangegeven dat niet iedereen meer in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten. Dat komt doordat installaties voor zonne-energie in de afgelopen jaren veel goedkoper zijn geworden. De overheid is van mening dat zonnepanelen zich daarom ook zonder overheidsbijdrage snel genoeg terugverdienen. Dat blijkt ook uit de bovenstaande tabel. Het gemiddelde gezin van 4 personen moet ongeveer €9.500 investeren in een installatie voor zonne-energie, maar kan die met een opbrengst van €1.000 per jaar in ongeveer 9,5 jaar terugverdienen.

Het standpunt van de overheid is dat de aanschaf van zonnepanelen nog steeds een goede investering is, die veel financiële voordelen biedt. Je zorgt met de panelen ook voor een goede toekomst voor de generaties die na jou komen, want met zonne-energie draag je bij aan een schonere wereld. Als je als particulier echter een zeer grote investering doet in een installatie voor zonne-energie kun je van de overheid nog wel groenestroomcertificaten krijgen. Dan moet je wel een installatie aanschaffen waarmee jaarlijks 10.000 kWh of meer elektriciteit wordt opgewekt.

Besparen op aanschafprijs van zonnepanelen

Dat groenestroomcertificaten voor het merendeel van de gezinnen niet meer toegankelijk zijn wil niet zeggen dat de aanschaf van een installatie voor zonne-energie minder aantrekkelijk is. Want zo’n installatie verdient zichzelf in 8-10 jaar gegarandeerd terug. Door een slimme keuze te maken bij de aanschaf van de installatie kun je ook nogeens flink wat besparen. Dat doe je door de verschillende leveranciers van zonnepanelen met elkaar te vergelijken. In de praktijk blijkt dat de prijsverschillen tussen de verschillende aanbieders wel kunnen oplopen tot 40%.