logo

Zonnepanelen voor een eengezinswoning: Welke kosten kunnen worden gemaakt?

zonnepanelen eengezinswoning kosten

Zonne-energiesystemen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk goedkoper geworden. De kostencheck-expert legt in ons interview uit welke kosten op dit moment worden gemaakt voor een zonne-installatie op een vrijstaande woning.

Vraag: Wat kost een zonne-installatie voor een eengezinswoning?

Kostencontrole-expert: Dit kan natuurlijk niet op een algemene manier worden gezegd. Doorslaggevend voor de kosten is vooral de prestatie van het systeem (kWp).

Eerst en vooral moet je differentiëren welk type zonnestelsel je wilt:

 • een zonnesysteem
 • een fotovoltaïsch systeem

Beide systemen werken met zonnepanelen, maar hebben een heel ander doel.

Zonnethermisch systeem

Een zonne-energiesysteem genereert warm water via de zonnepanelen op het dak. Het geproduceerde warme water kan dan in de warmwaterbehoefte van het huis voorzien en kan ook aan de verwarming van het huis worden toegevoerd. Door de levering van warm water wordt het benodigde vermogen van de verwarmingsinstallatie en daarmee de verwarmingskosten aanzienlijk gereduceerd.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gevreesd, werken zonne-energiesystemen zelfs in de winter zonder beperkingen. Hoogwaardige modules kunnen zelfs op ijzige winterdagen nog water met een temperatuur tot 50 °C produceren.

De kosten voor een zonne-energiesysteem zijn niet bijzonder hoog. Voor een typische eengezinswoning met 4 - 5 inwoners moet men rekening houden met kosten tussen 5.000 EUR en 10.000 EUR. Als er meer mensen in het huishouden zijn (hoger warmwaterverbruik), moet de oppervlakte iets worden vergroot. Hierdoor nemen de kosten licht toe.

Fotovoltaïsch systeem

Fotovoltaïsche zonnepanelen
Kleinere installaties kosten iets minder, maar produceren minder elektriciteit.

Een fotovoltaïsch systeem wekt daarentegen elektriciteit op. De omvang van het systeem is de belangrijkste factor bij het bepalen van de kosten - en dus ook de hoeveelheid elektriciteit die met het systeem kan worden opgewekt.

Kleine systemen voor eengezinswoningen hebben meestal een vermogen van slechts 5 kWp (kilowattpiek, d.w.z. piekvermogen). De kosten voor het hele systeem, inclusief de installatie, liggen tussen 8.000 EUR en 12.000 EUR.

Als er een extra opslagruimte voor elektriciteit wordt aangeschaft, waarin de opgewekte elektriciteit tijdelijk kan worden opgeslagen totdat deze wordt gebruikt, moeten er meestal extra kosten tussen EUR 6.000 en EUR 9.000 worden toegevoegd. Dit is echter niet absoluut noodzakelijk.

Grotere systemen (bijv. 10 kWp) kunnen meer elektriciteit opwekken, maar zijn meestal slechts iets duurder. In veel gevallen is een grotere dimensionering de moeite waard. Dit moet echter altijd vooraf worden bepaald in een professionele vraag- en rendementsberekening.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We rusten ons vrijstaande huis uit met een 5 kWp fotovoltaïsche installatie en installeren ook een energieopslagsysteem. De gekozen leverancier voert de behoefteberekening uit, levert en installeert het systeem en de energieopslag.

WerkPrijs
Berekening van de behoeften0 EUR (inbegrepen in de aankoop)
Kosten voor de zonnepanelen8.600 EUR
Kosten voor de omvormer1.500 EUR
Kosten voor de opslag van elektriciteit7.200 EUR
Montagekosten compleet1.120 EUR
Netaansluitingskosten voor hervoeding750 EUR
Totale kosten19.170 EUR

Dit kostenvoorbeeld heeft betrekking op één enkel systeem van een specifieke fabrikant onder individuele lokale omstandigheden. De kosten voor een fotovoltaïsche installatie kunnen ook in andere gevallen variëren.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten van een zonne-installatie voor een eengezinswoning afhankelijk?

zonnepanelen prijs schuin dak
Welke zonnepanelen het juiste zijn, hangt af van de lokale en familiale situatie.

Kostencontrole-expert: Eerst moet u overwegen welk type systeem (thermisch of fotovoltaïsch) u wilt hebben. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de volgende factoren:

 • de individuele vraag naar warm water of elektriciteit
 • het aantal personen dat in het huishouden woont
 • de (noodzakelijke) dimensionering van de installatie
 • of er extra opslagtanks voor warm water (zonnewarmte) of elektriciteit (fotovoltaïsche) moeten worden aangeschaft
 • de leverings- en installatiekosten in individuele gevallen (vaak in het geval van een volledige aankoop ook een forfaitair bedrag voor de installatie)

Individuele planning en berekening van de vereisten op voorhand (economische efficiëntieberekening) wordt sterk aanbevolen. Over- of ondermaatse planten betalen zich niet uit.

Vraag: Waarom speelt het aantal mensen in huis een rol bij een zonneboiler?

Kostencontrole expert: In principe worden zonne-energiesystemen gebruikt om de vraag naar warm water in het huishouden te dekken. Het gebruik van het geproduceerde warme water ter ondersteuning van het verwarmingssysteem is een extra mogelijke toepassing.

Natuurlijk speelt het aantal mensen dat in een huishouden woont een belangrijke rol voor de vraag naar warm water. Per persoon die in het huishouden woont, moet men ongeveer 1 m² - 1,5 m² collectoroppervlakte berekenen.

Als het verwarmingssysteem extra moet worden ondersteund door het warme water, is voor gemiddelde vrijstaande woningen minimaal 15 m² collectoroppervlak nodig (inclusief het oppervlak voor de dekking van de warmwaterbehoefte).

Vraag: Welke kosten worden in dit geval voor de ophalers gemaakt?

Kostencontrole-expert: Voor een verzamelgebied van 5 m² moet u ongeveer 1.500 EUR voor verzamelaars berekenen. Daarnaast zijn er ook nog eens installatiekosten van ongeveer 1.500 EUR.

Voor een verzamelgebied van 15 m² is de prijs ongeveer drie keer zo hoog (ongeveer 4.500 EUR), en de installatiekosten zijn ook hoger, namelijk ongeveer 3.000 EUR.

Of de extra investering voor verwarmingsondersteuning überhaupt loont, moet worden bepaald in de loop van de economische rendementsberekening. De investeringskosten zijn meer dan twee keer zo hoog voor een geplande verwarmingsondersteuning. Bij moderne, zuinige verwarmingssystemen met inherent zeer lage stookkosten en een lage verwarmingsbehoefte (goed geïsoleerde woning) loont dit vaak niet meer tijdens de levensduur van de zonne-energie-installatie.

Vraag: Wat kosten de warmwatertanks?

zonne energiesysteem prijs
De prijzen voor een zonne-energiesysteem zijn afhankelijk van de capaciteit ervan

Kostencontrole-expert: ook hier speelt de dimensionering van het hele systeem natuurlijk een rol.

Voor een zonnesysteem dat alleen bedoeld is om de vraag naar warm water te dekken, zijn opslagtanks van ongeveer 300 l meestal voldoende. Warmwatertanks van deze omvang kosten over het algemeen tussen de 1.000 en 1.500 EUR.

Zonnethermische systemen voor verwarmingsondersteuning vereisen daarentegen opslagtanks van ongeveer 1.000 l en meer. Hiervoor moet u al kosten berekenen tussen 1.800 EUR en 2.500 EUR.

De dimensionering van de warmwateropslagtank is echter altijd een kwestie van de individueel gegeven vraag naar warm water in het huis.

Vraag: Welke subsidies kunnen worden verkregen voor een zonne-energiesysteem?

Kostencontrole-expert: Voor nieuwe gebouwen zijn subsidies alleen mogelijk als er gebouwen met ten minste 3 afzonderlijke wooneenheden worden opgericht.

In het geval van oude gebouwen komt de renovatie echter over het algemeen in aanmerking voor subsidie. In dit geval wordt de subsidie verstrekt door de BAFA (Federal Office of Economics and Export Control).

In principe wordt onderscheid gemaakt tussen systemen die alleen dienen om warm water te produceren en systemen die ook de verwarming ondersteunen.

De basissubsidie bedraagt 50 EUR per m² collectoroppervlakte, maar minstens 500 EUR. Als het systeem ook wordt gebruikt om de verwarming te ondersteunen, wordt een subsidie van 140 EUR per m² collectoroppervlak, maar minstens 2.000 EUR, betaald.

Voorwaarde voor de subsidie is een bestaande warmwatertank met een vaste minimumafmeting. Voor systemen voor warmwaterbereiding is dit minimaal 200 l, voor systemen voor verwarmingsondersteuning moet minimaal 40 l opslagvolume per m² collectoroppervlak beschikbaar zijn.

Als het systeem tegelijkertijd wordt omgebouwd tot een in aanmerking komend verwarmingssysteem, kan een extra subsidie van 500 euro worden verkregen (combinatiepremie). In aanmerking komende verwarmingstypes zijn:

 • Verwarmingssystemen met condensatieketeltechniek
 • Verwarmingssystemen met biomassa
 • Warmtepomp-verwarmingssystemen

Als het huis wordt omgebouwd tot een KfW 55 rendementshuis, wordt de subsidie voor de zonne-energie-installatie verdubbeld.

Vraag: Hoe bepaalt het vermogen van een fotovoltaïsche installatie de kosten?

Kostencontrole-expert: De kosten van een fotovoltaïsche installatie kunnen grofweg worden uitgesplitst naar de prestaties:

Component / KostenfactorKosten per kW (indicatieve waarde)
Zonnecollectorenongeveer 700 EUR per kW
Installatiekosten (behalve voor platte daken)ca. 150 EUR per kW (plat dak: tot 250 EUR per kW)
Omvormerongeveer 200 EUR per kW tot 350 EUR per kW

Dit zijn slechts ruwe richtlijnen. De kosten kunnen in individuele gevallen natuurlijk licht variëren, afhankelijk van de omstandigheden.

De richtwaarden zijn echter nuttig voor het inschatten van de extra kosten die worden veroorzaakt door een grotere dimensionering van het systeem.

Als de kosten in de tabel worden opgeteld, wordt het volgende resultaat verkregen: 1 kWp extra vermogen veroorzaakt extra kosten van ongeveer 1.000 EUR tot 1.200 EUR.

Vraag: Hoeveel elektriciteit levert een fotovoltaïsch systeem?

zonnesysteem elektriciteit
Hoeveel elektriciteit een zonnesysteem produceert hangt vooral af van het aantal uren zonneschijn.

Kostencontrole expert: Dit is natuurlijk afhankelijk van de locatie en de output van het systeem. Vooral tussen Noord- en Zuid-Duitsland zijn er grote verschillen in de elektriciteitsopbrengst. In het zuiden van Duitsland is de opbrengst aanzienlijk hoger.

Met een 7 kWp-centrale kan men in Noord-Duitsland een ruwe richtwaarde berekenen met een gunstige ligging met ongeveer 5.500 kWh tot 6.500 kWh opgewekte elektriciteit per jaar.

Vraag: Welke andere kosten moeten in aanmerking worden genomen?

Kostencontrole-expert: De kosten voor een elektriciteitsopslag mogen niet worden onderschat. Ze zijn echter moeilijk in te schatten en de totale hoeveelheid jaarlijks opgewekte elektriciteit speelt ook een rol in de kosten. In dit artikel vindt u een uitgebreide toelichting op de kosten van elektriciteitsopslagsystemen en waar deze kosten van afhangen.

Er zijn twee extra punten om te overwegen:

 • de jaarlijkse exploitatie-, onderhouds- en reparatiekosten
 • de inkomstenbelasting (ook voor elektriciteit die door de onderneming zelf wordt gebruikt, niet van toepassing op zeer kleine en inefficiënte installaties)

De jaarlijkse exploitatie- en onderhoudskosten variëren over het algemeen van ongeveer 200 tot 400 euro per jaar. Dit omvat ook de huur van een extra elektriciteitsmeter, de kosten voor de verzekering van de zonnepanelen (stormschade, stormschade).

De hoogte van de inkomstenbelasting is afhankelijk van de individuele belastingsituatie. Iedereen die een fotovoltaïsche installatie exploiteert, is commercieel actief in Duitsland, ook al gebruikt hij de opgewekte elektriciteit zelf. Dit betekent dat er ook inkomstenbelasting verschuldigd is over de elektriciteit die zij zelf opwekken.

Vraag: Is het de moeite waard om de ongebruikte elektriciteit weer aan het net te leveren?

Kostencontrole-expert: Dit moet altijd per geval worden beoordeeld. In de meeste gevallen is het echter goedkoper om de opgewekte elektriciteit zelf te gebruiken vanwege het lage teruglevertarief.