logo

35000 nieuwe installaties in de eerste 10 maanden van 2018

In de eerste 10 maanden van 2018 werden in totaal 35000 nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd in Vlaanderen. Oost Vlaanderen was koploper met een aanschaf van zonnepanelen voor maar liefst 39,10 megawattpiek. Deze getallen passen in de positieve trend van een groeiende aantal zonnepaneel installaties. In 2017 werden er namelijk 34.413 zonnepanelen geplaatst. Dit is een trend die in heel west Europa te zien. Hier wordt men steeds meer bewust van het financiële voordeel enerzijds en de noodzaak anderzijds om op duurzame energie over te stappen.

Groei installaties na een dip

Hoewel er sinds 3012 een gestage stijging is in het aantal installaties van zonnepanelen was er voor 2017 een kleine dip in de hoeveelheid groei. Dit werd veroorzaakt doordat de subsidies voor zonnepanelen in Vlaanderen werden stopgezet. Blijkbaar schrok dat mensen af om zonnepanelen over te stappen. De consumenten hadden even tijd nodig dat ook zonder subsidie zonnepanelen betaalbaar zijn. De investering nu is kleiner dan in de beginjaren moest worden gedaan ook zonder subsidie.

Het bedrijfsleven achterop met zonne-energie

Het is interessant om te zien is dat 99.5 % van de afzonderlijke installaties die in 2018 geïnstalleerd zijn, kleiner zijn dan 10 kWp. Dit betekent dat het om zonnepanelen voor particulieren gaat. Zonnepaneelinstallaties groter dan 250 kilowattpiek werden maar 12 keer geplaatst. Dit zijn de installaties voor bedrijven die meer stroom nodig hebben. Het toont aan dat het bedrijfsleven achterblijft in de overstap naar groene energie. Minister van energie, Bart Tommelein heeft het dan ook een prioriteit gemaakt om bedrijven te stimuleren voor groene energie te gaan.

De groei van installaties in cijfers

Gent, Kortrijk, Brugge, Antwerpen en Aalst scoren het beste als het gaat om de groei van zonnepaneelinstallaties. Van de provincies is Oost-Vlaanderen koploper met 39,10 megawattpiek aan zonnepanelen wat er is bijgekomen. Het gaat dus goed met de groei van het aantal zonnepanelen. Toch wordt het lastig de gestelde doelen te halen. Het totaal ligt nu op 2714 kWp aan zonnepanelen. Het wordt door de recente tegenslagen met de digitale meter lastig het gestelde doel van 3700 kWp in 2020 te halen.